Familie og Trivsel

Pædagogisk vejledning og støtte

Som Familiekonsulent tilbydes ydelser til kommuner i samarbejde med sagsbehandlere i forhold til udsatte  børn og familier. Opgavens art kan være pædagogisk vejledning/støtte i hjemmet eller familiebehandling. Ydelsen kan også  være i form af kontaktperson til børn, hvor det skønnes at der er behov for en kontinuerlig og stabil voksenkontakt gennem en periode. Derudover kan der tilbydes støtte i tilknytning til samvær mellem barn/forældre, når barnet er anbragt uden for hjemmet.

Familie og trivsel tilbyder ligeledes konsulentydelser til private, i form af vejledning/rådgivning til forældre, hele familien, eller barnet/ den unge. Opgavens art  vil typisk være  i form af  vejledning, coaching eller konkrete råd til  hvordan I kan  handle og ændre i de konkrete problemstillinger, som I oplever der er i jeres familie  her og nu 

Som Antimobbekonsulent tilbydes der konsulent ydelser til daginstitutioner og skoler i forhold til udarbejdelse af antimobbestrategier og handleplaner. Ydelsen kan være både inden for det forebyggende trivsels arbejde i børnegrupper og klasser eller når mobbe problematikker udspiller sig i institution og skole .

Målgruppen er børn, forældre, og fagfolk – heriblandt pædagoger, lærere, ledere, konsulenter, forvaltningsansatte mv. Opgaven foregår i samarbejde med de indvolverede. Der kan ligeledes tilbydes rådgivning, vejledning  og supervision af fagfolk , som tjener til at sikre kvaliteten i arbejdet set fra såvel institutionens som brugerens side. Kan tilbyde oplæg/foredrag  om trivsel og mobning herunder den digitale mobning for skoleelever, forældre og fagfolk.

”Udsyn er en inspirationskilde til personlig udvikling-indblik er en forudsætning for at det lykkedes”

Jan H. Backe

Firmaets grundværdi

Bygger på et positivt og anerkendende menneskesyn og er bygget op omkring troværdighed, tillid og respekt for det enkelte menneske. Der er fokus på relationerne og at vi udvikler os i relationen til andre mennesker. Derfor er det en forudsætning med en tæt og meningsfuld relation. I arbejdet tages der udgangspunkt i det enkelte menneske og gruppers ressourcer. I samarbejde med jer bidrages der til at I kan bruge ressourcerne til at til finde nye måder at handle på og herigennem skabe udvikling. Du/I er velkomne til at henvende Jer for en uforpligtende samtale
Er tilknyttet sammenmodmobning.dk - klik her

Jeanett Deenfeldt - Familie- og antimobbekonsulent - Tlf. 21437292 - deenfeldt@familieogtrivsel.dk